Nhảy đến nội dung

[Ebook Angular] Pro Angular 9 - Build Powerful and Dynamic Web Apps

Nội Dung Bài Viết

Pro Angular 9 - Build Powerful and Dynamic Web Apps (version PDF)

Pro Angular 9 - Build Powerful and Dynamic Web Apps PDF Free là hướng dẫn ngắn gọn và toàn diện nhất hiện có, cung cấp cho bạn kiến ​​thức cần thiết để tận dụng tối đa framework phổ biến này để xây dựng các ứng dụng JavaScript của riêng bạn.

Pro Angular 9 hướng dẫn đầy đủ màu sắc này giải thích cách tận dụng tối đa Angular, bắt đầu với tổng quan chuyên sâu về mẫu MVC và trình bày phạm vi lợi ích mà nó có thể mang lại.

Từ đó, bạn sẽ bắt đầu học cách sử dụng Angular trong các dự án của mình, bắt đầu với các khái niệm cơ bản và tiến dần đến các tính năng nâng cao và phức tạp hơn. Mỗi chủ đề cung cấp cho bạn cách học chính xác và đủ chi tiết để đạt hiệu quả.

Học được gì từ Pro Angular 9

  • Kèm link Git Code demo đi kèm cho Angular 9, 10 và 11.
  • Có được sự hiểu biết kiến ​​trúc vững chắc về Mô hình MVC
  • Tạo ứng dụng web động và phong phú bằng Angular
  • Sử dụng các công cụ để tạo và xây dựng một dự án Angular
  • Mở rộng và tùy chỉnh Angular
  • Có được các kỹ năng để kiểm tra đơn vị các dự án Angular của bạn

Link Download Sách

Link Git Demo