Nhảy đến nội dung

[Ebook SuiteCRM] SuiteCRM for Developers

Nội Dung Bài Viết

SuiteCRM là gì?

SuiteCRM là một ứng dụng Quản lý quan hệ khách hàng (CRM) mã nguồn mở miễn phí.

SuiteCRM thường được sử dụng để thay thế cho phần mềm CRM độc quyền từ các tập đoàn lớn như Salesforce và các ứng dụng Microsoft Dynamics CRM.

SuiteCRM là phần mềm thứ 3 của hệ thống quản lý quan hệ khách hàng phổ biến dựa trên nền tảng của SugarCRM. 

Ưu Điểm SuiteCRM:

 • Hoàn toàn miễn phí (người dùng có thể download về và cài đặt sử dụng được ngay).
 • Khả năng tùy biến cao theo đặc thù của từng doanh nghiệp.
 • Cho phép thay đổi giao diện, trường dữ liệu cho phù hợp với đặc thù của từng doanh nghiệp.
 • Có khả năng kết nối, đồng bộ dữ liệu với nhiều chương trình khác (Thông qua web API).
 • Chạy trên được mọi nền tảng hệ điều hành (Windows, Linux,….).
 • Chi phí rẻ và linh hoạt cho tất cả các doanh nghiệp.

Các tính năng chính SuiteCRM

 • Quản lý liên hệ.
 • Khách hàng tiềm năng / Cộng đồng.
 • Báo giá / Ngân sách.
 • Lịch
 • Thư điện tử
 • Các cuộc vận động
 • Các tài liệu
 • Cuộc gọi
 • Các cuộc họp
 • Nhiệm vụ
 • Và nhiều hơn nữa…

Giới thiệu SuiteCRM for Developers

SuiteCRM là mã nguồn mở, hoàn thiện và có thể tùy chỉnh cao là một hệ thống hoàn hảo để điều chỉnh cho phù hợp với các quy trình quản lý của bạn.

Tuy nhiên sự phát triển của hệ quản lý CRM bạn cũng cần phát triển thêm nhiều tính năng mạnh mẽ hơn cho hệ thống SuiteCRM của mình. Vậy nên, SuiteCRM for developers là hướng dẫn phát triển với SuiteCRM dành cho các lập trình viên. Nó bao gồm việc tạo các tùy chỉnh, packages và tích hợp bên thứ ba.

Nội Dung Sách SuiteCRM for Developers

1. Introduction

2. SuiteCRM Directory Structure

3. Working with Beans

4. Vardefs

5. Views

6. Metadata

8. Entry Points

9. Language Strings

10. Config

11. Logging

12. Logic Hooks

13. Scheduled Tasks

14. Extension Framework

15. Module Installer

16. API

17. Best Practices

18. Performance Tweaks

19. Further Resources

20. Appendix A - Code Examples

21. Appendix B - API Methods

Link Download Sách