Nhảy đến nội dung

[Plugin WordPress] Advanced Custom Fields Pro Miễn Phí

Nội Dung Bài Viết

Advanced Custom Fields là gì ?

Advanced Custom Field viết tắt là (ACF), là một plugin hỗ trợ tạo trường mạnh mẽ trong wordpress. Với plugin này sẽ cho phép người thiết kế website wordpress dễ dàng tạo các meta box/ fields với những thao tác đơn giản.

Đặc trưng của Advanced Custom Fields Pro

  • Có tất cả tính năng của phiên bản miễn phí
  • The Repeater Field: cho phép bạn tạo một tập hợp các trường con có thể lặp lại lần nữa và lần nữa và lần nữa.
  • ACF Blocks: Khám phá một khung công tác dựa trên PHP mạnh mẽ để phát triển các loại khối tùy chỉnh.
  • The Flexible Content Field: Trường nội dung linh hoạt là một trình quản lý bố cục nội dung hoàn chỉnh!
  • Options Pages: Trang tùy chọn cung cấp một tập hợp các chức năng để thêm các trang quản trị bổ sung để chỉnh sửa các trường ACF!
  • The Gallery Field: Trường bộ sưu tập cung cấp một giao diện đơn giản và trực quan để quản lý bộ sưu tập hình ảnh.
  • The Clone field: Trường bản sao cho phép bạn sử dụng lại các trường và nhóm trường hiện có theo yêu cầu!
  • More AJAX, Local JSON, Easy Import / Export, New Form Locations, More Customization, Fresh UI, New oEmbed Field, New Settings, Better Front End Forms, Better Validation, Better Relationship Field, Moving Fields,… và nhiều hơn thế nữa

Link Download Free