Nhảy đến nội dung

[Share] Khóa Học Tiếng Anh Online Miễn Phí về chủ đề Eating Out

Nội Dung Bài Viết

Thông tin về khoá học

o   Tên khóa học: Vocabulary and Grammar used for Eating out

o   Ngôn ngữ: Tiếng Anh

o   Người hướng dẫn: Fidel Rosa, Jeany Argueta, Evelyn Vigil, Liset Vigil, Alicia Nohemy Argueta Hernandez

o   Đối tượng: Học sinh THPT, Sinh viên

o   Nhà cung cấp: Udemy

o   Hình thức: Online

o   Học phí: Miễn phí

Bài giảng hướng dẫn bạn về

o   Làm quen với ngôn ngữ nhà hàng thông qua việc sử dụng các câu hỏi thực tế.

o   Xác các câu từ, ngữ pháp thích hợp để chấp nhận hoặc từ chối lời mời một cách lịch sự.

o   Phân loại cách sử dụng của đại từ sở hữu và tính từ sở hữu.

o   Cách đặt câu hỏi về việc đi ăn ngoài. Và nhiều bài học hay đang chờ bạn khám phá

Chương trình học

Khoá học này bao gồm những từ vựng và ngữ pháp thông dụng khi bạn đến một nhà hàng nào đó. Khoá học được chia thành 10 phần thú vị:

Phần 1: Giới thiệu

Phần 2: Ngôn ngữ được sử dụng để gọi món hoặc từ chối lời mời trong nhà hàng

Phần 3: Xem xét cách để đưa ra lời mời, chấp nhận hoặc từ chối lời mời

Phần 4: Tiền boa

Phần 5: Danh từ đếm được số nhiều với: another, some, more

Phần 6: Những câu hỏi thường được sử dụng trong nhà hàng

Phần 7: Đại từ sở hữu được sử dụng trong nhà hàng

Phần 8: Tính từ sở hữu được sử dụng trong nhà hàng

Phần 9: Kết luận

Phần 10: Phụ lục

Ở mỗi phần sẽ có video, bản pdf và link câu hỏi ôn tập.

Đăng ký khoá học ngay tại đây