Nhảy đến nội dung

[1 Phút Suy Ngẫm] Chuyện con đại bàng được nuôi bởi con gà

[1 Phút Suy Ngẫm] Chuyện con đại bàng được nuôi bởi con gà. Ngày xưa, có một ngọn núi lớn, bên sườn núi có một tổ chim đại bàng. Trong tổ có bốn quả trứng lớn. Một trận động đất xảy ra làm rung chuyển ngọn núi,...