Nhảy đến nội dung

[Thủ thuật Linux] Chuyển HTTP/1 sang HTTP/2 để tăng tốc độ website trên Apache

[Thủ thuật Linux] Chuyển HTTP/1 sang HTTP/2 để tăng tốc độ website trên Apache. HTTP/2 là gì? Cách kiểm tra xem đã cài đặt HTTP/2 chưa. Hướng dẫn cài đặt HTTP/2 trên Apache trên máy chủ CentOS theo từng bước cụ thể. Bước 1: Kiểm tra phiên bản hiện tại của ...

WWW vs NON-WWW ? Hướng dẫn điều hướng WWW và Non-WWW ?

WWW vs NON-WWW ? Ưu và nhược điểm của WWW và Non-WWW ? Hướng dẫn điều hướng WWW và Non-WWW bằng htacess trong Apache và config trong Nginx. Bài viết này sẽ giúp hiểu hơn về www và non-www và cách xử lý vấn đề liên quan đến WWW và Non-WWW ...