Nhảy đến nội dung

[Thủ Thuật Linux] Hướng dẫn dùng Script Backup VPS lên Google Drive

Hướng dẫn dùng Script Backup VPS lên Google Drive miễn phí hằng ngày bằng package Rclone một cách dễ dàng và cụ thể theo từng bước. Nội dung bao gồm cài đặt Rclone, cấu hình Rclone, kết nối với tài khoản Google Drive, Script tự động Backup VPS lên Google Cloud....