Nhảy đến nội dung

[Thủ Thuật Drupal] Disable Cache trong Drupal 8/ Drupal 9

[Thủ Thuật Drupal] Disable Cache trong Drupal 8/ Drupal 9. Drupal có một hệ thống cache vô cùng mạnh mẽ và chia ra rất nhiều loại khác nhau : Dynamic caching, Page caching, Twig template caching, ...Dưới đây sẽ là hướng dẫn xáo cache trong Drupal 8/ Drupal 9...