Nhảy đến nội dung

Centos (Community Enterprise Operating System)  một hệ điều hành mã nguồn mở dựa trên Red Hat Enterprise Linux (RHEL) thường dùng cho Linux

[Thủ Thuật Linux] Hướng Dẫn Cài Đặt phpMyAdmin Trên CentOS 7

phpMyAdmin là gì ? Hướng Dẫn Cài Đặt phpMyAdmin Trên CentOS 7 và tăng cường bảo mật cho phpMyAdmin trên CentOS 7. PhpMyAdmin là một mã nguồn mở giúp quản trị cở sở dữ liệu MySQL và MariaDB thông qua giao diện web được viết bằng PHP....

[Thủ Thuật Linux] Cách tạo và xóa một User trên CentOS 7/8

Cách tạo User, xóa một User, chuyển User hay giới hạn User trên CentOS 7/8 là thủ thuật Linux đơn giản dành cho developer mới tiếp cận với CentOS. Bài viết di kèm ví dụ đơn giản dễ dàng theo dõi từng bước, từng thao tác bằng command line....

[Tài Liệu Linux] CentOS 7 Server Deployment Cookbook

[Tài Liệu Linux] CentOS 7 Server Deployment Cookbook PDF. Triển khai và quản lý các dịch vụ thiết yếu cho hệ thống server trên hệ điều hành CentOS 7.uốn sách này dành cho các chuyên gia Linux có kinh nghiệm cơ bản về chức năng Unix / Linux, ...

[Thủ Thuật Linux] Cài đặt SSL/TLS cho Postfix và Devecot trên CentOS 7

[Thủ Thuật Linux] Cài đặt SSL/TLS cho Postfix và Devecot trên CentOS 7. Bước 1 - Cài đặt SSL Certificates (Let's Encrypt) , Bước 2 - Cấu hình Postfix, mở và và thêm vào cuối file /etc/postfix/main.cf, tương tự mở file /etc/postfix/master.cf và bỏ comment ...

[Thủ Thuật Linux] Cài đặt DKIM bằng OpenDKIM với Postfix trên CentOS 7

[Thủ Thuật Linux] Cài đặt DKIM bằng OpenDKIM với Postfix trên CentOS 7.  Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem các bước cài đặt và cấu hình DKIM với OpenDKIM trên CentOS 7. Bây giờ tìm hiểu ngay về OpenDKIM. OpenDKIM là một mã nguồn mở của hệ thống xác thực người gửi DKIM (Domain Keys Identified Mail) ...

[Thủ Thuật Linux] Hướng dẫn thêm SASL vào Postfix với Dovecot

[Thủ Thuật Linux] Hướng dẫn thêm SASL vào Postfix với Dovecot. SASL là gì? SASL là viết tắt của Lớp xác thực và bảo mật đơn giản, đó là một khung cho phép các nhà phát triển thực hiện các cơ chế xác thực khách hàng(client) và máy chủ. Bước 1 là edit file /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf ...

[Thủ Thuật Linux] Cách mở một Port trong CentOS / RHEL 7

[Thủ Thuật Linux] Cách mở một Port trong CentOS / RHEL 7 . Bài đăng này sẽ trình bày các bước để mở một cổng theo yêu cầu của ứng dụng. Đối với ví dụ bài đăng này, chúng tôi sẽ mở Cổng dành riêng cho Ứng dụng (Apache) 55555. Bước 1, Kiểm Tra Port đang mở ...

[Thủ Thuật Linux] Mail Server với Postfix, Dovecot và MariaDB trên CentOS 7

[Thủ Thuật Linux] Mail Server với Postfix, Dovecot và MariaDB trên CentOS 7. Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách thiết lập một Mail Server với Postfix, Dovecot và MariaDB (một bản thay thế cho MySQL) trên CentOS 7.Chúng tôi sẽ giải thích cách tạo và gửi các hộp thư ...

[Thủ Thuật Linux] Bảo mật Nginx với Let's Encrypt trên CentOS 8

[Thủ Thuật Linux] Bảo mật Nginx với Let's Encrypt trên CentOS 8. Chúng tôi sẽ cung cấp hướng dẫn từng bước về cách cài đặt chứng chỉ SSL miễn phí trên CentOS 8 chạy Nginx và hướng dẫn cách định cấu hình Nginx để sử dụng chứng chỉ SSL và bật HTTP/2.