Nhảy đến nội dung

[Chứng Khoán] Đầu tư cổ phiếu với "Con Hào Kinh Tế"

Đầu tư cổ phiếu với "Con Hào Kinh Tế" là phương pháp được Warren Buffett lựa chọn để ra quyết định đầu tư, đến nay ông đã gặt hái rất nhiều thành công với phương pháp này. Vậy con hào kinh tế là gì? bao gồm những loại gì? Đầu tư cổ phiếu bằng phương pháp ....