Nhảy đến nội dung

Dovecot là một máy chủ email IMAP và POP3 mã nguồn mở cho các hệ thống giống như Linux / UNIX, được viết với mục đích bảo mật chủ yếu.

[Thủ Thuật Linux] Cho phép kết nối POP3/IMAP/SMTP mà không có STARTTLS

[Thủ Thuật Linux] Cho phép kết nối POP3/IMAP/SMTP mà không có STARTTLS. Lỗi bạn gặp thường gặp khi setting email với postfix và dovecot - Plaintext authentication disallowed on non-secure (SSL/TLS) connections. Dưới đây là cách fix lỗi

[Thủ Thuật Linux] Cài đặt SSL/TLS cho Postfix và Devecot trên CentOS 7

[Thủ Thuật Linux] Cài đặt SSL/TLS cho Postfix và Devecot trên CentOS 7. Bước 1 - Cài đặt SSL Certificates (Let's Encrypt) , Bước 2 - Cấu hình Postfix, mở và và thêm vào cuối file /etc/postfix/main.cf, tương tự mở file /etc/postfix/master.cf và bỏ comment ...

[Thủ Thuật Linux] Hướng dẫn thêm SASL vào Postfix với Dovecot

[Thủ Thuật Linux] Hướng dẫn thêm SASL vào Postfix với Dovecot. SASL là gì? SASL là viết tắt của Lớp xác thực và bảo mật đơn giản, đó là một khung cho phép các nhà phát triển thực hiện các cơ chế xác thực khách hàng(client) và máy chủ. Bước 1 là edit file /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf ...

[Thủ Thuật Linux] Mail Server với Postfix, Dovecot và MariaDB trên CentOS 7

[Thủ Thuật Linux] Mail Server với Postfix, Dovecot và MariaDB trên CentOS 7. Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách thiết lập một Mail Server với Postfix, Dovecot và MariaDB (một bản thay thế cho MySQL) trên CentOS 7.Chúng tôi sẽ giải thích cách tạo và gửi các hộp thư ...