Nhảy đến nội dung

AMP là gì? Cách cài đặt một AMP cho Website cho Google

AMP là gì? Thành phần của AMP, cách AMP hoạt động, cách nhận diện một trang AMP như thế nào, ưu và nhược điểm khi sử dụng AMP, hướng dẫn cách cài đặt một AMP cho Website cho Google AMP đơn giản qua 4 bước minh họa...