Nhảy đến nội dung

[Thủ Thuật SEO] Google Core Update 7/2021 có gì mới

[Thủ Thuật SEO] Google Core Update 7/2021 có gì mới. Danny Sullivan của Google đã đăng tải trên Twitter :“Theo kế hoạch, chúng tôi đã có những cải thiện cho bản cập nhật core tháng 6, tuy nhiên chúng chưa sẵn sàng để ra mắt một cách hoàn thiện....

Sửa lỗi "Được lập chỉ mục, mặc dù bị chặn bởi robots.txt" trong Google Search Console

“Đã lập chỉ mục, mặc dù bị chặn bởi robots.txt” hiển thị trong Google Search Console (GSC) - Giải thích chi tiết và phương pháp cụ thể để xử lý lỗi đơn giản và tối ưu nhất cho SEO