Nhảy đến nội dung

[Thủ Thuật WP] Hướng dẫn tạo Gutenberg Block Plugin trong WordPress

Thủ Thuật WordPress - Hướng dẫn tạo Gutenberg Block Plugin trong WordPress theo từng bước cụ thể đơn giản kèm với hình ảnh để bạn có thể tạo một Custom Gutenberg Block của riêng mình dễ dàng. Trong ví dụ này sẽ sử tạo một Affiliate Block. Block này gồm 2 cột ,...

[Thủ Thuật WP] Gutenberg là gì? Tạo Custom Block Gutenberg trong WordPress

Thủ Thuật WordPress - Gutenberg là gì? Hướng dẫn tạo Custom Block Gutenberg là bài viết tìm hiểu cụ thể về Gutenberg, Block mới xuất hiện của WordPress. Và hướng dẫn khởi tạo một custom Block Gutenberg trong WordPress nhanh chóng như thế nào ....