Nhảy đến nội dung

[Thủ Thuật Linux] Tìm hiểu về HTTP/2

[Thủ Thuật Linux] Tìm hiểu về HTTP/2 bao gồm các nội dung: HTTP/2 là gì, sự ra đời của HTTP/2. Cách vận hành cảu HTTP/2 và những đặc trưng giúp HTTP/2 trở nên mạnh mẽ hơn các phiên bản của HTTP trước đây. Bạn cần làm gì để sử dụng tối HTTP/2 cho website của mình...

[Thủ thuật Linux] Chuyển HTTP/1 sang HTTP/2 để tăng tốc độ website trên Nginx

[Thủ thuật Linux] Chuyển HTTP/1 sang HTTP/2 để tăng tốc độ website trên Nginx. HTTP/2 là gì? Có nên nâng cấp lên HTTP/2 không? Cách kiểm tra xem đã cài đặt HTTP/2 chưa. Hướng dẫn cài đặt HTTP/2 trên Nginx theo từng bước cụ thể. Xem ngay hướng dẫn ...