Nhảy đến nội dung

JSON là gì? Tìm hiểu chi tiết về JSON thông qua ví dụ

JSON là gì? Tìm hiểu chi tiết về JSON thông qua ví dụ. JSON là viết tắt của JavaScript Object Notation, là một kiểu định dạng dữ liệu tuân theo một quy luật nhất định mà hầu hết các ngôn ngữ lập trình hiện nay đều có thể đọc được. JSON là một tiêu chuẩn để trao đổi dữ liệu trên web.