Nhảy đến nội dung

[Khởi nghiệp] Để khởi nghiệp thành công bạn cần nên biết

[Khởi nghiệp] Để khởi nghiệp thành công bạn cần nên biết. Viết vội viết vàng ra mấy dòng suy nghĩ, biết đâu giúp được người cần. Cho những ai có dự định kinh doanh, và nhất là những thanh niên kiên cường, quyết tâm không bỏ cuộc sẽ đứng lên một lần nữa...