Nhảy đến nội dung

[Kỹ Năng Sống] 12 Bước thiết lập mục tiêu cá nhân và bài tập áp dụng

[Kỹ Năng Sống] 12 Bước thiết lập mục tiêu cá nhân và bài tập áp dụng. Bước1 - Hãy xác định chính xác những điều mà bạn mong muốn trong từng lĩnh vực chủ yếu của cuộc đời bạn. Chỉ cần tưởng tượng rằng, không có bất kì hạn chế nào ....