Nhảy đến nội dung

LAMP stack là gì ? Hướng Dẫn Cài đặt LAMP trên CentOS 7

LAMP stack là gì ? Hướng Dẫn Cài đặt LAMP trên CentOS 7. LAMP là tên viết tắt của 4 kí tự đầu trong bộ cài đặt bao gồm: Linux, Apache, MariaDB, PHP. ... Cài đặt LAMP stack gồm các bước: Cài đặt Apache , Cài đặt MariaDB, Cài Đặt PHP, PHP package ....

LEMP stack là gì ? Hướng Dẫn Cài đặt LEMP trên CentOS 7

LEMP stack là gì ? Hướng Dẫn Cài đặt LEMP trên CentOS 7 bằng 8 bước đơn giản.LEMP là tên viết tắt của 4 kí tự đầu trong bộ cài đặt bao gồm: Linux, NGINX, MariaDB, PHP. Bước 1: Cập nhập bản mới nhất của CenOS7