Nhảy đến nội dung

[Thủ Thuật Linux] Fix lỗi "Error: MySQL shutdown unexpected" trên XAMPP

Lỗi "Error: MySQL shutdown unexpected"  xuất hiện khi khởi động XAMPP. Error: MySQL shutdown unexpectedly. This may be due to a blocked port, missing dependencies, improper privileges, a crash, or a shutdown by another method.... Dưới dây là các bước đơn giản fix nhanh lỗi trên XAMPP mà không mất dữ liệu.

[Thủ Thuật Linux] Fix lỗi "502 Bad Gateway" trên Nginx

[Thủ Thuật Linux] Fix lỗi "502 Bad Gateway" trên Nginx là bài viết hướng dẫn các xử lý lỗi "502 Bad Gateway" trên máy chủ Nginx nhanh chóng qua các bước đơn giản sau đây. Bước 1: mở file cấu hình Nginx... Bước 2 Thêm đoạn cấu hình ...

[Thủ Thuật Linux] Thay đổi kiểu dữ liệu trong MySQL mà không mất dữ liệu

[Thủ Thuật Linux] Thay đổi kiểu dữ liệu trong MySQL mà không mất dữ liệu là bài viết hướng dẫn sử dụng 2 lệnh sql MODIFY và CHANGE. Dưới đây là các bước kèm hình ảnh cụ thể giúp bạn hiểu rõ cách dùng lệnh thay đổi kiểu dữ liệu cột trong MySQL ...