Nhảy đến nội dung

[Thủ Thuật WP] 13 Điều cần phải làm ngay sau khi cài đặt WordPress

13 thao tác cần phải làm ngay khi cài đặt WordPress để giúp website bạn chạy nhanh hơn và bảo mật hơn. Bài viết bao gồm: thay đổi đường dẫn tĩnh, thay đổi media, xóa thông tin WordPress trong header, tắt cron jobs không cần thiết ....