Nhảy đến nội dung

[Thủ Thuật Drupal] Cách lấy path hiện tại và path alias trong Drupal

Cách lấy path hiện tại và path alias trong Drupal 8 và Drupal 9 là bài viết bao gồm toàn bộ các snippet code để lấy được path, path alias, full URL trong Twig Template hoặc trong code PHP thay thế cho cách cũ trong Drupal 7....