Nhảy đến nội dung

[Thủ Thuật Linux] Hướng Dẫn Cài Đặt phpMyAdmin Trên CentOS 7

phpMyAdmin là gì ? Hướng Dẫn Cài Đặt phpMyAdmin Trên CentOS 7 và tăng cường bảo mật cho phpMyAdmin trên CentOS 7. PhpMyAdmin là một mã nguồn mở giúp quản trị cở sở dữ liệu MySQL và MariaDB thông qua giao diện web được viết bằng PHP....