Nhảy đến nội dung

Postfix là một mã nguồn mở và miễn phí có chức năng định tuyến và chuyển thư điện tử (Mail Transfer Agent-MTA) được phát hành bởi IBM 

[Thủ Thuật Linux] Hướng dẫn cài đặt Postfix Cơ Bản

Thủ Thuật Linux - Hướng dẫn cài đặt Postfix Cơ Bản này sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập máy chủ thư Postfix cơ bản với các dịch vụ IMAP và POP3. Bìa viết cũng hướng dẫn cách cài đặt email domain cho nhiều tên miền khác nhau trên Postfix, ...

[Thủ Thuật Linux] Cài đặt SSL/TLS cho Postfix và Devecot trên CentOS 7

[Thủ Thuật Linux] Cài đặt SSL/TLS cho Postfix và Devecot trên CentOS 7. Bước 1 - Cài đặt SSL Certificates (Let's Encrypt) , Bước 2 - Cấu hình Postfix, mở và và thêm vào cuối file /etc/postfix/main.cf, tương tự mở file /etc/postfix/master.cf và bỏ comment ...

[Thủ Thuật Linux] Cài đặt DKIM bằng OpenDKIM với Postfix trên CentOS 7

[Thủ Thuật Linux] Cài đặt DKIM bằng OpenDKIM với Postfix trên CentOS 7.  Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem các bước cài đặt và cấu hình DKIM với OpenDKIM trên CentOS 7. Bây giờ tìm hiểu ngay về OpenDKIM. OpenDKIM là một mã nguồn mở của hệ thống xác thực người gửi DKIM (Domain Keys Identified Mail) ...

[Thủ Thuật Linux] Hướng dẫn thêm SASL vào Postfix với Dovecot

[Thủ Thuật Linux] Hướng dẫn thêm SASL vào Postfix với Dovecot. SASL là gì? SASL là viết tắt của Lớp xác thực và bảo mật đơn giản, đó là một khung cho phép các nhà phát triển thực hiện các cơ chế xác thực khách hàng(client) và máy chủ. Bước 1 là edit file /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf ...

[Thủ Thuật Linux] Mail Server với Postfix, Dovecot và MariaDB trên CentOS 7

[Thủ Thuật Linux] Mail Server với Postfix, Dovecot và MariaDB trên CentOS 7. Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách thiết lập một Mail Server với Postfix, Dovecot và MariaDB (một bản thay thế cho MySQL) trên CentOS 7.Chúng tôi sẽ giải thích cách tạo và gửi các hộp thư ...