Nhảy đến nội dung

Chân dung của một siêu lừa thế giới

Chân dung của một siêu lừa thế giới là câu chuyện về người đàn ông đã từng bị bắt ở Nhà tù Liên Bang Mỹ do bị tội trong nhiều vụ lừa đảo khác nhau. Nhìn chung, con đường của một siêu lừa có vẻ không ổn nhưng có thể là một bài học cho bạn....