Nhảy đến nội dung

[Thủ thuật Linux] Chuyển HTTP/1 sang HTTP/2 để tăng tốc độ website trên Nginx

[Thủ thuật Linux] Chuyển HTTP/1 sang HTTP/2 để tăng tốc độ website trên Nginx. HTTP/2 là gì? Có nên nâng cấp lên HTTP/2 không? Cách kiểm tra xem đã cài đặt HTTP/2 chưa. Hướng dẫn cài đặt HTTP/2 trên Nginx theo từng bước cụ thể. Xem ngay hướng dẫn ...

[Thủ Thuật Linux] Cài đặt SSL Certificates (Let's Encrypt) trên CentOS 7

[Thủ Thuật Linux] Cài đặt SSL Certificates (Let's Encrypt) trên CentOS 7. Hướng dẫn lấy SSL Certificates miễn phí từ Let's Encrypt, để biết thêm chi tiết bạn có thể lên trực tiếp https://letsencrypt.org/. Chú ý rằng, thời hạn của CA chỉ có 90 ngày, vì vậy sau 90 ngày bạn cần phải cập nhập mới lại. ...

[Thủ Thuật Linux] Bảo mật Nginx với Let's Encrypt trên CentOS 8

[Thủ Thuật Linux] Bảo mật Nginx với Let's Encrypt trên CentOS 8. Chúng tôi sẽ cung cấp hướng dẫn từng bước về cách cài đặt chứng chỉ SSL miễn phí trên CentOS 8 chạy Nginx và hướng dẫn cách định cấu hình Nginx để sử dụng chứng chỉ SSL và bật HTTP/2.

[Thủ Thuật Linux] Hướng dẫn bảo mật Nginx bằng Let's Encrypt trên CentOS 7

[Thủ Thuật Linux] Hướng dẫn bảo mật Nginx bằng Let's Encrypt trên CentOS 7 theo từng bước đơn giản. Cài đặt Certbot Let’s Encrypt Client lên Centos, Cập nhập lại Firewall, Lấy chứng chỉ SSL, Cài đặt Cronjob tự động gia hạn SSL, ...