Nhảy đến nội dung

[Thủ Thuật Linux] Hướng dẫn thay đổi location server Vultr một cách an toàn

[Thủ Thuật Linux] Hướng dẫn thay đổi location Vultr một cách an toàn và nhanh chóng. Tại một số thời điểm, máy chủ cần thay đổi vị trí server của nhà cung cấp Vultr của họ từ nơi này sang nơi khác so với thiết lập ban đầu. Bới vì nó có thể ...