Nhảy đến nội dung

[Tài Liệu Drupal] Learning Drupal 9 As A Framework

Nội Dung Bài Viết

Learning Drupal 9 As A Framework là tài liệu tập trung vào phát triển và dạy cho bạn các khái niệm từ cơ bản đến nâng cao về các thành phần Drupal 9 phiên bản mới, PHP hướng đối tượng và Symfony.

Sau tài liệu tự học Drupal 9, bạn sẽ có thể xây dựng các giải pháp phần mềm mạnh mẽ và có thể mở rộng nhiều tính năng Drupal trên phiên bản mới Drupal 9.

Giới thiệu

Learning Drupal 9 As A Framework được viết bởi chuyên gia lập trình Drupal với hơn 10 năm kinh nghiệm - Stef Van Looveren.

Sách gồm 235 trang Drupal 9.

Sách bao gồm 2000+ dòng code mẫu.

Có kèm bảng code demo.

Xây dựng một nền tảng thực sự, không chỉ là các hướng dẫn đơn thuần.

Thích hợp cho đào tạo cá nhân hoặc nhóm, cũng như cho các lập trình viên có kinh nghiệm.

Nội dung 

 • Part 1: Drupal developer essentials 4
 • Composer 6
 • Basic composer commands 8
 • Comparing with drupal 7 and earlier 9
 • Patching with composer 10
 • Git best practices 12
 • CLI tools 14
 • Development & debug 19
 • Xdebug 21
 • Webprofiler 23
 • Configuration management 26
 • Basic configuration management 26
 • Creating custom configuration settings 30
 • Different configuration per environment 34
 • Scenario A: Install a module on development, but not on production. 35
 • Scenario B: disable caching on development, but not on production. 36
 • Scenario C: enable a module on both development and production, but ignore its configuration. 37
 • Reading configuration objects in your code 39
 • Part 2: Project code and set-up 40
 • Seed data 40
 • Project set-up 44
 • Part 3: Custom entities 101, CRUD operations, workflow states and access 50
 • Content entities 51
 • Building our first content entity 52
 • Securing access of our entities 57
 • Adding the create/edit/delete forms (CRUD) 62
 • Views integration of our custom entity to add a listing 68
 • Getting up-to-speed: making the entity fieldable 74
 • Media field with library 81
 • Adding fields to the custom entity via the UI 86
 • Adding workflows and moderation to custom entities 91
 • Change entity access based on workflow states 94
 • Adding views plugins: custom fields and operation links 95
 • Adding a 104
 • custom controller for direct publishing 104
 • Building an overview page 108
 • Adding a custom views filter based on moderation state 113
 • Optimize the entity teaser with custom variables for twig 119
 • Adding css to views 122
 • Adding a user-friendly multistep form for entity creation 126
 • Add custom actions to the form 133
 • Conditional fields in the Form API 139
 • Updating our data seeds 141
 • Part 4: building the application. Storing, validating and rendering data 144
 • Add dynamic menu links with Menu plugins 144
 • Building the offer page with twig: theming a custom content entity 147
 • Adding a dynamic bidding form to our page with an advanced block plugin 149
 • Adding site-wide css and javascript 159
 • Adding a code-only bid entity 163
 • Saving the bid entities on form submission 167
 • Form validation based on highest bids 169
 • Add dynamic variables to our entity teaser 172
 • Validating the entity with constraints 175
 • Displaying all bids in a dynamically rendered table 178
 • Integrating the core revision system into the bidding process to raise a bid 184
 • Deleting a bid with a core dialog pop-up 190
 • Part 5: Transitions, Events, Caching and user registration 197
 • User notifications on transition events 197
 • Update entire view with custom ajax callback 200
 • OO in practice: deletion of bid and notification entities when an offer gets deleted 205
 • Caching in-depth 207
 • Caching of views pages 208
 • Caching of custom entity pages 209
 • Use of cache contexts and cache tags for caching custom blocks 211
 • Use of cacheable dependencies in render arrays 213
 • Invalidate cache of another entity after saving 217
 • Dispatch custom Events with an EventSubscriber to redirect users 219
 • Customize the user registration process with a RouteSubscriber 223
 • Finishing up the platform 232

Tải Tại Đây

Xin vui lòng hạn chế chia sẻ và nếu bạn là người có điều kiện hãy mua sách để ủng hộ tác giả của chúng ta.

Mua Sách Trên Trang Tác Giả