Nhảy đến nội dung

[Tài Liệu English] Giải thích ngữ pháp tiếng Anh

Nội Dung Bài Viết

Giới thiệu

"Giải thích ngữ pháp tiếng Anh" của tác giả Mai Lan Hương - Hà Thanh Uyên là những cuốn sách ngữ pháp hay không thể thiếu được trong tủ sách của các bạn học sinh, sinh viên và cũng như người đang đi làm muốn cải thiện ngữ pháp của bản thân.

Giải thích ngữ pháp tiếng Anh cung cấp cho chúng ta các kiến thức về ngữ pháp trọng tâm trong tiếng Anh từ cơ bản cho đến nâng cao, nó được thiết kế một cách khoa học, công phu, dễ hiểu giúp cho người học tiếp cận một cách nhanh chóng tới các chủ điểm ngữ pháp, như các loại “Từ” cho tới các kiến thức phức tạp hơn như  “Mệnh đề”, “Câu”, “Văn phong”.

Nội dung

Cuốn sách này được bố cục theo 9 chương với các nội dung sau:

Chương 1: Giải thích các từ loại – Danh từ, đại từ, tính từ, trạng từ, động từ, cụm động từ, giới từ, liên từ, mạo từ.

Chương 2: Trình bày một cách chi tiết các thì động từ và sự phối hợp các thì.

Chương 3: là chủ điểm ngữ pháp quan trọng về mệnh đề và cụm từ: Mệnh đề sau wish và if only; cụm từ và mệnh đề chỉ mục đích; Cụm từ và mệnh đề chỉ kết quả; Cụm từ và mệnh đề chỉ nguyên nhân hoặc lý do; Cụm từ và mệnh đề chỉ tương phản; Mệnh đề quan hệ và một số các mệnh đề khác.

Chương 4: Câu (và hình thức câu nhấn mạnh).

Chương 5: Cầu điều kiện.

Chương 6: Lời nói gián tiếp.

Chương 7: Câu bị động.

Chương 8: Sự diễn tả về số lượng: Some, Any; Much, Many; a few, a little, …

Chương 9: Kiến thức về từ vựng: Cách thành lập từ; Hình thức của từ; Thành ngữ; Văn phong.

Nhận Sách Tại Đây

or 

Nếu có điều kiện Hãy mua sách gốc để ủng hộ tác giá:

+ Tiki

+ Shopee