Nhảy đến nội dung

[Tài Liệu Linux] CentOS 7 Server Deployment Cookbook

Nội Dung Bài Viết

Triển khai và quản lý các dịch vụ thiết yếu cho hệ thống server trên hệ điều hành CentOS 7.

Nội dung sách gồm

+ Cấu hình và quản lý các máy chủ Linux trong các tình huống khác nhau và cho một loạt các yêu cầu khác

+ Khám phá các tính năng của CentOS bằng cách sử dụng các tình huống trong thực tế

+ Hướng dẫn thực tế và mở rộng để triển khai và quản lý CentOS 7

Cuốn sách này dành cho ai

Cuốn sách này dành cho các chuyên gia Linux có kinh nghiệm cơ bản về chức năng Unix / Linux, thậm chí có thể đã thiết lập một máy chủ trước đó, những người muốn nâng cao kiến ​​thức của mình trong việc quản trị các dịch vụ khác nhau.

Những gì bạn sẽ được học

+ Xem cách triển khai CentOS dễ dàng

+ Cấu hình nhiều phương thức truy cập từ xa vào máy chủ để bạn không phải lúc nào cũng phải ở trung tâm dữ liệu

+ Thực hiện các thay đổi đối với cấu hình mặc định của nhiều dịch vụ để tăng tính bảo mật của hệ thống

+Tìm hiểu cách quản lý DNS, email và máy chủ web

+ Bảo vệ bạn khỏi các mối đe dọa bằng cách giám sát và ghi nhật ký xâm nhập mạng và các nỗ lực xâm nhập hệ thống, rootkit và vi rút

+ Tận dụng phần cứng mạnh mẽ hiện nay bằng cách chạy nhiều hệ thống sử dụng ảo hóa

Tải Ebook Tại Đây ( Nếu có thể vui lòng mua sách chính chủ để ủng hộ tác giả đã viết)