Nhảy đến nội dung

[Tài Liệu] Professional WordPress Plugin Development

Nội Dung Bài Viết

Giới Thiệu

WordPress  là một trong những hệ thống quản lý nội dung mã nguồn mở phổ biến nhất hiện nay, WordPress tự hào có một khuôn khổ cho phép bạn dễ dàng tùy chỉnh và mở rộng nó thông qua các plugin.

Cuốn sách này sẽ cho bạn thấy cách plugin hoạt động, đánh giá các công cụ và API có sẵn trong WordPress và trình bày cách mở rộng chức năng của WordPress bằng plugin.

Professional WordPress Plugin Development sẽ cung cấp phương pháp tiếp cận dựa trên giải pháp thực tế cùng với bộ sưu tập các ví dụ kịp thời và nhiều mã, tất cả đều nhằm mục đích giải thích rõ ràng cách tạo plugin WP, làm việc với người dùng, tích hợp tiện ích con, thêm menu và menu con, bảo mật các plugin của bạn và hơn thế nữa.

Tài liệu sẽ nhanh chóng giúp bạn hiểu cách phát triển các plugin WP  để bạn có thể đưa WordPress phát triển hơn.

Nội dung Sách Bao Gồm 

+ Học về các Hook trong WordPress

+ Cách tạo Plugin trong WP

+ Khám phá sự kết hợp Javascript và Ajax t

+ Hiểu được công nghệ : Block Editor/Gutenberg, JS/React, PHP và REST API

+ Tạo và sử dụng custom post types, taxonomies. 

+ Custom Dashboard , menu, plugin settings, shortcode

+ Schedule/ Cron Jobs

+ Tối ưu website WordPress

+ Bảo mật hệ thống WP

Nhận Tài Liệu Tại Đây 

Nếu bạn có khả năng hãy mua ủng hộ tác giả tại đây