Nhảy đến nội dung

[Theme WordPress] Ncmaz - Blog Magazine WordPress Theme

Nội Dung Bài Viết

[Theme WordPress] Ncmaz - Blog Magazine WordPress Theme

Ncmaz là một Theme Blog, Newspaper, Magazine ..  của WordPress được thiết kế dành cho các website blog, chia sẽ, chia sẽ video,...  Trang chủ được xây dựng hoàn toàn bằng các block Gutenberg rất dễ tùy chỉnh....

Xem Demo

Ncmaz - Blog Magazine WordPress Theme với các đặc trưng :

  • Powerful functionality, great user interaction with React and Graphql.
  • GalleryPodcastMusicVideo LIVE PLAY
  • More single style, single format (video, audio, gallery)
  • Search page, archive page, section … have greate search and filter
  • The homepage is built entirely with our Gutenberg blocks
  • Ready for RTL version
  • và nhiều tính năng khác

Download miễn phí tại đây