Nhảy đến nội dung

[Theme WordPress] WP Configurator - WooCommerce WordPress Theme

Nội Dung Bài Viết

[Theme WordPress] WP Configurator - WooCommerce WordPress Theme là template TỐT NHẤT ĐỂ TẠO VÀ CẤU HÌNH SẢN PHẨM

Hãy tưởng tượng bất kỳ sản phẩm nào bạn có thể cung cấp cho khách hàng của mình để cấu hình theo yêu cầu của họ. Khả năng vô hạn trong tầm tay của bạn.

'Hyper Personalization' đã ra mắt; khám phá Trình cấu hình sản phẩm đầy đủ tính năng trên WordPress.

Xem Demo

WP Configurator - WooCommerce WordPress Theme với các đặc trưng :

 • Fully Reponsive Design
 • Retina Ready
 • EASY AND SIMPLE TO USE
 • ONE CLICK INSTALLATION
 • Theme Created using HTML5/CSS3 and Bootstrap
 • Unlimited Colors
 • HIGH PERFORMANCE
 • Contact Form 7
 • Woocommerce Integrated
 • Tons of Shortcodes
 • và nhiều tính năng khác

Download miễn phí tại đây