Nhảy đến nội dung

Cách chuyển hướng người dùng sau khi đăng nhập trong Drupal theo cách thích hợp

Tự động chuyển hướng người dùng sau khi đăng nhập vào trang web Drupal của bạn là một yêu cầu phổ biến. Dưới là đoạn code ngắn để custom module trong Drupal một cách dễ dàng và đơn giản hơn.