Nhảy đến nội dung

Chuyên trang chia sẻ các kiến thức và thủ thuật liên quan đến Drupal

Hướng dẫn thay đổi Title của Page trong Drupal 8 và 9

Nếu bạn muốn hay đổi Title của Page trong Drupal 8 và 9 sử dụng snippet đơn giản thì dưới đây là một số cách bạn có thể tham khảo các cách sau đây để làm điều đó. Cách 1: sử dụng hook proprocess template, cách 2: sử dụng hook node trong view ....

[Thủ Thuật Drupal] Cách lấy URL của ảnh từ Media trong Twig template

Cách lấy URL của ảnh từ một trường Media trong Twig template Drupal 8 và 9 dường như rất dễ dàng. Bạn có thể tham khảo đoạn code dưới để sử dụng lấy thông tin ảnh như Alt, URL, Title trong hai trường hợp cụ thể như sau...

[Thủ Thuật Drupal] Cách lấy path hiện tại và path alias trong Drupal

Cách lấy path hiện tại và path alias trong Drupal 8 và Drupal 9 là bài viết bao gồm toàn bộ các snippet code để lấy được path, path alias, full URL trong Twig Template hoặc trong code PHP thay thế cho cách cũ trong Drupal 7....

[Thủ Thuật Drupal] Infinite Scrolling là gì? Thêm Infinite Scroll vào Drupal

Infinite Scrolling là gì? Hướng dẫn thêm Infinite Scroll vào Drupal 8 và Drupal 9 chi tiết. nfinite Scrolling là nội dung tải liên tục khi người dùng cuộn xuống trang. Tùy chọn này có thể đi kèm với nút “Tải Thêm” ở cuối trang, nút này sẽ tải nội dung ...

[Thủ Thuật Drupal] Cách phân quyền trong module Drupal

[Thủ Thuật Drupal] Cách phân quyền trong module Drupal. Bạn đang tìm cách tạo phân quyền cho module mới trong Drupal 8/ Drupal 9 ? Trong Drupal, các quyền hiện được xác định trong file MODULENAME.permissions.yml thay vì sử dụng hook_permission()...

[Thủ Thuật Drupal] Disable Cache trong Drupal 8/ Drupal 9

[Thủ Thuật Drupal] Disable Cache trong Drupal 8/ Drupal 9. Drupal có một hệ thống cache vô cùng mạnh mẽ và chia ra rất nhiều loại khác nhau : Dynamic caching, Page caching, Twig template caching, ...Dưới đây sẽ là hướng dẫn xáo cache trong Drupal 8/ Drupal 9...

[Thủ Thuật Drupal] Drupal 8,9 - Tạo field có điều kiện trong Form API

[Thủ Thuật Drupal] Drupal 8,9 - Tạo field có điều kiện trong Form API. Code snippet được sử dụng để ẩn / hiện có điều kiện một trường trong form bằng code trong Drupal 8/ Drupal 9. Form API với thuộc tính #states cho phép dễ dàng hiển thị hoặc ẩn, bật hoặc tắt ...

[Thủ Thuật Drupal] Drupal 8,9 - Tạo một custom field formatter

[Thủ Thuật Drupal] Drupal 8,9 - Tạo một custom field formatter để hiển thị dữ liệu theo ý mình. Bài viết này là hướng dẫn bạn hiển thị link Youtube dưới dạng một Iframe trên website Drupal một cách dễ dàng. ...

[Thủ Thuật Drupal] Drupal 8,9 - Tạo image token tùy chỉnh

[Thủ Thuật Drupal] Drupal 8,9 - Tạo image token tùy chỉnh. Token là một yếu tố cơ bản trong bất kỳ trang web Drupal nào. Nó bao gồm các phần văn bản tùy chỉnh có thể được sử dụng làm trình giữ chỗ cho các giá trị được xác định trước...
Subscribe to Drupal