Nhảy đến nội dung

[Thủ Thuật Linux] Convert trang HTML thành PDF bằng wkhtmltopdf

Convert trang HTML thành PDF bằng wkhtmltopdf dành cho Linux /OS X / Windows là một mã một mã nguồn mở đơn giản để chuyển đổi các trang web và HTML sang tệp PDF bằng command line? Không cần tìm đâu xa, hãy thử wkhtmltopdf...

[Thủ Thuật Linux] Cách tạo và xóa một User trên CentOS 7/8

Cách tạo User, xóa một User, chuyển User hay giới hạn User trên CentOS 7/8 là thủ thuật Linux đơn giản dành cho developer mới tiếp cận với CentOS. Bài viết di kèm ví dụ đơn giản dễ dàng theo dõi từng bước, từng thao tác bằng command line....

[Thủ Thuật Linux] Tìm hiểu phân quyền File trong Linux

[Thủ Thuật Linux] Tìm hiểu phân quyền File trong Linux. Về cơ bản, Linux chia hệ thống chủ sở hữu file và thư mục bằng liên kết giữa vai trò là Owner hoặc Group, từ đó sinh ra có 3 lớp phân quyền : Quyền Owner, Quyền của Group các thành viên, Quyền cho tất cả mọi thành viên

[Thủ thuật Linux] Hướng dẫn Nén và Giải nén file Tar, Gzip và Zip trên Linux

Hướng dẫn Nén và Giải nén file Tar, Gzip và Zip trên Linux. Trong bài viết này, bạn có thể thấy một số lệnh và ví dụ hữu ích của linux liên quan đến các tệp zip, giải nén, giải nén và gzip trong hệ thống centos (linux)...