Nhảy đến nội dung

[Thủ Thuật WP] Tạo nút Mua Hàng Nhanh với Contact Form 7 trong WordPress

[Thủ Thuật WP] Tạo button Mua Hàng Nhanh với Contact Form 7 trong WordPress. Hướng dẫn chi tiết dưới đây sẽ kết hợp Contact Form 7, WooCommerce để tạo button "Mua Hàng Nhanh" và gửi yêu cầu đó đến quản trị viên....

[Thủ Thuật WP] Kiểm tra số điện thoại và textarea trong Contact Form 7

[Thủ Thuật WP] Kiểm tra số điện thoại và textarea trong Contact Form 7. Plugin Contact Form 7 là plugin phổ biến của WordPress. Bạn để ý thường những contact spam thường số điện thoại không hợp lệ ở Việt Nam hoặc Textarea ô lời nhắn, nội dung chứa link (URL). ..

[Thủ Thuật Flatsome] Tạo popup trong Flatsome bằng Lightbox

Thủ Thuật Flatsome - Hướng dẫn tạo popup Flatsome bằng Lightbox chi tiết từng bước cho người không chuyên. Đây là tính năng có sẵn của Flatsome, là theme phổ biến nhất hiện nay trên nền tảng Wordpress