Nhảy đến nội dung

[Chứng Khoán] Hệ số Alpha (α) và beta (β) là gì ?

[Chứng Khoán] Hệ số Alpha (α) và beta (β) là gì ? Công thức tính hệ số Alpha và công thức tính hệ số Beta. Các hệ số Alpha và Beta có ý nghĩa gì trong đầu tư chứng khoán, cách thức áp dụng trong đầu tư ....