Nhảy đến nội dung

[Thủ Thuật WordPress] Chỉnh sửa Menu trang Tài Khoản của WooCommerce

[Thủ thuật WP] Chỉnh sửa Menu trang Tài Khoản của WooCommerce là hướng dẫn thay đổi, chỉnh sửa Endpoints trong trang My Account của WooCommerce, từ đó giúp trang Tài Khoản trở nên linh động và cuốn hút hơn với người dùng....

[Thủ Thuật WP] Thêm Tab trên trang Tài Khoản WooCommerce

[Thủ Thuật WP] - Thêm Tab trên trang Tài Khoản WooCommerce. ​​​​​​​Một trong những yêu cầu phổ biến khi custom lại trang tài khoản WooCommerce trong WordPress là " làm thế nào để thêm một “tab” bổ sung vào trang Tài khoản WooCommerce " của tôi ...