Nhảy đến nội dung

Flutter là gì? Tìm hiểu tổng quan về Flutter

Flutter là gì? Tìm hiểu tổng quan về Flutter. Flutter là một nền tảng hỗ trợ phát triển cho các ứng dụng đa nền cho hệ iOS và Android do tập đoàn Google phát triển. Nó được sử dụng vô cùng phổ biến cho nhiệm vụ tạo ra các ứng dụng gốc dành cho Google...