Nhảy đến nội dung

[React] Redux ? Tìm hiểu về chi tiết về Redux trong React (Mới Update)

Redux là gì? Tìm hiểu về chi tiết về Redux trong React 2021. Lịch sử của Redux, các thành phần trong Redux, Redux hoạt đông như thế nào, những ưu nhược điểm khi sử dụng Redux, một số khái niệm về Redux....