Nhảy đến nội dung

Sổ tay ghi chép kiến thức từ cơ bản đến nâng cao về React. Một thư viện nổi tiếng từ Facebook. 

[React] Redux ? Tìm hiểu về chi tiết về Redux trong React (Mới Update)

Redux là gì? Tìm hiểu về chi tiết về Redux trong React 2021. Lịch sử của Redux, các thành phần trong Redux, Redux hoạt đông như thế nào, những ưu nhược điểm khi sử dụng Redux, một số khái niệm về Redux....

[React] Component là gì? Tìm hiểu cụ thể về component

[React] Component là gì? Tổng hợp kiến thức liên quan đến React, khái niệm, cách khởi tạo, cách truyền tham số , cách gọi một component... Component là một block code độc lập để phân chia các UI (giao diện người dùng) thành các ...

[React] Babel là gì? Tổng quan về Bable trong React

Babel là gì? Tổng quan về Bable trong React. Babel như là một công cụ được dùng để chuyển đổi code JavaScript (JS) hay JavaScript transpiler, với mục đích chuyển đổi code JavaScript được viết dựa trên tiêu chuẩn ECMAScript (ES) từ ....
Subscribe to React