Nhảy đến nội dung

Sổ tay ghi chép kiến thức từ cơ bản đến nâng cao về React. Một thư viện nổi tiếng từ Facebook. 

[Share] Khóa học React JS cho người mới bắt đầu

Khóa học React JS cho người mới bắt đầu. Trong khóa học này, bạn sẽ tìm hiểu những điều sau: JSX trong React, Các thành phần, Thành phần không trạng thái, Đạo cụ & Sự kiện, Tóm tắt trong React, Gắn & Bỏ gắn, Xây dựng ứng dụng Scratch Pad với ReactJS...

[Thủ Thuật WordPress] Tạo theme Wordpress bằng React - Phần 3

Hướng dẫn tạo theme React Wordpress. Và đây là phần thứ 3 và cuối cùng, sẽ là bài hướng dẫn bạn tạo phân trang, lấy dữ liệu, các vòng lặp dữ liệu, ... Thông qua bài viết này bạn sẽ hiểu và biết cách tạo một template React WordPress cho riêng mình....

[Thủ Thuật WordPress] Tạo theme Wordpress bằng React - Phần 2

Hướng dẫn tạo theme React Wordpress. Và đây là phần thứ 2, sẽ là bài hướng dẫn bạn tạo những component, context và các route đầu tiên cho theme React WordPress của mình.... Tạo Route cho theme React WordPress và khởi động chế độ Developer ...

[Thủ Thuật WordPress] Tạo theme Wordpress bằng React - Phần 1

Hướng dẫn tạo theme React Wordpress. React là một công nghệ mới và WordPress là một cms phổ biến nhất hiện nay. Việc kết hợp sẽ cả hai sẽ giúp cho website của bạn tuyệt với hơn. Và đây là hướng dẫn chi tiếp giúp bạn hiểu và cách làm một theme React WordPress...

[React] Tùy chỉnh React Component Với Styled-Components

Tùy chỉnh React Component Với Styled-Components là bài viết chia sẽ kiến thức và kinh nghiệm sử dụng Styled-Components trong React. Styled-Components là một thư viện giúp bạn tổ chức và quản lý code CSS một cách dễ dàng trong React. ...

[React] Redux ? Tìm hiểu về chi tiết về Redux trong React (Mới Update)

Redux là gì? Tìm hiểu về chi tiết về Redux trong React 2021. Lịch sử của Redux, các thành phần trong Redux, Redux hoạt đông như thế nào, những ưu nhược điểm khi sử dụng Redux, một số khái niệm về Redux....

[React] Component là gì? Tìm hiểu cụ thể về component

[React] Component là gì? Tổng hợp kiến thức liên quan đến React, khái niệm, cách khởi tạo, cách truyền tham số , cách gọi một component... Component là một block code độc lập để phân chia các UI (giao diện người dùng) thành các ...