Nhảy đến nội dung

Hướng dẫn Convert HTML thành File PDF bằng JavaScript

Hướng dẫn Convert HTML thành File PDF bằng JavaScript, tôi sẽ trình bày cách tạo file PDF của từ một trang HTML với CSS bằng JavaScript và jQuery. Để thực hiện chúng ta sẽ sử dụng thư viên JS để chuyển đổi PDF: JSPDF.js và html2canvas.js ....

Bảng tổng hợp các đơn vị trong HTMl và CSS có thể bạn chưa biết?

Bảng tổng hợp các đơn vị đo trong HTML và CSS là bảng mô tả các đơn vị đo được dùng trong thiết kế website, UI ứng dụng,... Bài viết nhằm cung cấp cho bạn kiến thức và một số thủ thuật để lựa chọn đúng đơn vị đo phù hợp và hiệu quả trong thiết kế