Nhảy đến nội dung

[Thủ Thuật Drupal] Infinite Scrolling là gì? Thêm Infinite Scroll vào Drupal

Infinite Scrolling là gì? Hướng dẫn thêm Infinite Scroll vào Drupal 8 và Drupal 9 chi tiết. nfinite Scrolling là nội dung tải liên tục khi người dùng cuộn xuống trang. Tùy chọn này có thể đi kèm với nút “Tải Thêm” ở cuối trang, nút này sẽ tải nội dung ...