Nhảy đến nội dung

[Thủ Thuật Linux] Convert trang HTML thành PDF bằng wkhtmltopdf

Convert trang HTML thành PDF bằng wkhtmltopdf dành cho Linux /OS X / Windows là một mã một mã nguồn mở đơn giản để chuyển đổi các trang web và HTML sang tệp PDF bằng command line? Không cần tìm đâu xa, hãy thử wkhtmltopdf...

[Thủ thuật Linux] Chuyển HTTP/1 sang HTTP/2 để tăng tốc độ website trên Apache

[Thủ thuật Linux] Chuyển HTTP/1 sang HTTP/2 để tăng tốc độ website trên Apache. HTTP/2 là gì? Cách kiểm tra xem đã cài đặt HTTP/2 chưa. Hướng dẫn cài đặt HTTP/2 trên Apache trên máy chủ CentOS theo từng bước cụ thể. Bước 1: Kiểm tra phiên bản hiện tại của ...

[Thủ thuật Linux] Chuyển HTTP/1 sang HTTP/2 để tăng tốc độ website trên Nginx

[Thủ thuật Linux] Chuyển HTTP/1 sang HTTP/2 để tăng tốc độ website trên Nginx. HTTP/2 là gì? Có nên nâng cấp lên HTTP/2 không? Cách kiểm tra xem đã cài đặt HTTP/2 chưa. Hướng dẫn cài đặt HTTP/2 trên Nginx theo từng bước cụ thể. Xem ngay hướng dẫn ...

[Tài Liệu Linux] CentOS 7 Server Deployment Cookbook

[Tài Liệu Linux] CentOS 7 Server Deployment Cookbook PDF. Triển khai và quản lý các dịch vụ thiết yếu cho hệ thống server trên hệ điều hành CentOS 7.uốn sách này dành cho các chuyên gia Linux có kinh nghiệm cơ bản về chức năng Unix / Linux, ...

[Thủ Thuật Linux] Tìm hiểu phân quyền File trong Linux

[Thủ Thuật Linux] Tìm hiểu phân quyền File trong Linux. Về cơ bản, Linux chia hệ thống chủ sở hữu file và thư mục bằng liên kết giữa vai trò là Owner hoặc Group, từ đó sinh ra có 3 lớp phân quyền : Quyền Owner, Quyền của Group các thành viên, Quyền cho tất cả mọi thành viên

[Thủ Thuật Linux] Bảo mật Nginx với Let's Encrypt trên CentOS 8

[Thủ Thuật Linux] Bảo mật Nginx với Let's Encrypt trên CentOS 8. Chúng tôi sẽ cung cấp hướng dẫn từng bước về cách cài đặt chứng chỉ SSL miễn phí trên CentOS 8 chạy Nginx và hướng dẫn cách định cấu hình Nginx để sử dụng chứng chỉ SSL và bật HTTP/2.

[Thủ Thuật Linux] Hướng dẫn bảo mật Nginx bằng Let's Encrypt trên CentOS 7

[Thủ Thuật Linux] Hướng dẫn bảo mật Nginx bằng Let's Encrypt trên CentOS 7 theo từng bước đơn giản. Cài đặt Certbot Let’s Encrypt Client lên Centos, Cập nhập lại Firewall, Lấy chứng chỉ SSL, Cài đặt Cronjob tự động gia hạn SSL, ...

[Thủ thuật Linux] Hướng dẫn Nén và Giải nén file Tar, Gzip và Zip trên Linux

Hướng dẫn Nén và Giải nén file Tar, Gzip và Zip trên Linux. Trong bài viết này, bạn có thể thấy một số lệnh và ví dụ hữu ích của linux liên quan đến các tệp zip, giải nén, giải nén và gzip trong hệ thống centos (linux)...