Nhảy đến nội dung

[Thủ Thuật SEO] Google Core Update 7/2021 có gì mới

[Thủ Thuật SEO] Google Core Update 7/2021 có gì mới. Danny Sullivan của Google đã đăng tải trên Twitter :“Theo kế hoạch, chúng tôi đã có những cải thiện cho bản cập nhật core tháng 6, tuy nhiên chúng chưa sẵn sàng để ra mắt một cách hoàn thiện....