Nhảy đến nội dung

Subdomain là gì? Hỏi đáp về SubDomain

Subdomain là gì? Hỏi đáp về SubDomain, cấu trúc của một subdomain... Subdomain là phần mở rộng và là phần bổ sung xuất hiện trước của tên miền chính. Hiểu đơn giản thì subdomain chính là tên miền phụ, tên miền mở rộng hay tên miền con....