Nhảy đến nội dung

Google Merchant Center (GMC công cụ giúp bạn đưa thông tin về cửa hàng và sản phẩm của mình lên Google để phục vụ người mua sắm trên nhiều nền tảng của Google. Nhờ vậy, khi tìm kiếm một sản phẩm nào đó trên Google, khách hàng có thể tìm thấy toàn bộ thông tin về cửa hàng và sản phẩm của bạn.

Google Merchant Center (GMC) là gì? Tìm hiểu cụ thể về GMC

Google Merchant Center (GMC) là gì? Tìm hiểu cụ thể về GMC. Google Merchant Center là một công cụ giúp bạn tải và lưu trữ dữ liệu thông tin của sản phẩm, sau đó cung cấp những dữ liệu thông tin cho quảng cáo mua sắm và các dịch vụ khác ...