Nhảy đến nội dung

Google shopping là gì? Toàn tập về Google Shopping

Google shopping là gì? Toàn tập về Google Shopping... gọi là quảng cáo mua sắm. Đây là dịch vụ quảng cáo trực tuyến do Googe cung cấp, cho phép hiển thị ngay lập tức sản phẩm liên quan theo truy vấn tìm kiếm của người mua,...

Google Merchant Center (GMC) là gì? Tìm hiểu cụ thể về GMC

Google Merchant Center (GMC) là gì? Tìm hiểu cụ thể về GMC. Google Merchant Center là một công cụ giúp bạn tải và lưu trữ dữ liệu thông tin của sản phẩm, sau đó cung cấp những dữ liệu thông tin cho quảng cáo mua sắm và các dịch vụ khác ...