Nhảy đến nội dung

[Thủ Thuật Linux] Cài đặt nhiều phiên bản PHP trên Centos 7/RHEL 7

[Thủ Thuật Linux] Hướng dẫn Cài đặt nhiều phiên bản PHP trên Centos 7/RHEL 7 là bài viết hướng dẫn nhanh cho bạn nào cần chạy nhiều project với các phiên bản khác nhau trên cùng một Server... Ví dụ ở đây là chạy PHP 8.0 và PHP 7.4 trên cùng một server